Blwyddyn 1 a 2 – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 1 a 2 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Dyfrdwy – Dydd Mawrth

Gwenfro – Dydd Mercher

Clwyd – Dydd Iau

We would like the children in Year 1 and 2 to come to school in their P.E. kit on the following days:-

Dyfrdwy – Tuesday

Gwenfro – Wednesday

Clwyd – Thursday

Diolch yn fawr / Thank you