Blwyddyn 1 a 2 – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P.E. Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 1 a 2 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol tan ddiwedd tymor yr Haf:-

Gwenfro a Dyfrdwy  –  Dydd Llun

Clwyd  –  Dydd Iau

We would like the children in Year 1 & 2 to come to school in their P.E. kit on the following days until the end of the Summer term:-

Gwenfro + Dyfrdwy   –   Monday

Clwyd   –   Thursday

Diolch yn fawr / Thank you