Blwyddyn 1 a 2 – Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Gwersi Addysg Gorfforol / P E Lessons

Gofynnwn i blant Blwyddyn 1 a 2 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar y diwrnodau canlynol:-

Clwyd – Dydd Mercher

Dyfrdwy  – Dydd Iau

Gwenfro – Dydd Mawrth

Ni fydd angen dod â dillad i newid, bydd y plant yn aros yn eu dillad Addysg Gorfforol drwy’r dydd.

Bydd angen gwisgo:-

• Siorts, trowsus chwaraeon neu leggings du
• Crys-T gwyn neu grys polo’r ysgol
• Siwmper ysgol
• Trainers

We would like the children in Year 1 & 2 to come to school in their PE kit on the following days:-

Clwyd – Wednesday

Dyfrdwy – Thursday

Gwenfro – Tuesday

The children won’t need to bring a change of clothing as they will wear their PE kit all day.

They will need:-

• Black shorts, sports trousers or leggings
• White T-shirt or school polo-shirt
• School jumper
• Trainers

Diolch yn fawr / Thank you