Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2

Mae tudalen wedi cael ei chreu ar gyfer plant Blwyddyn 1 a 2 (sef dosbarthiadau Clwyd, Dyfrdwy a Gwenfro) i gadw mewn cysylltiad a cael ychydig o hwyl. Dilynwch y linc isod i ymuno â’r grwp 👇😀

A Facebook page has been created for Years 1 and 2 pupils (classes Clwyd, Dyfrdwy and Gwenfro) to keep in touch and have some fun. To join the group follow the link below 👇

https://www.facebook.com/groups/807268726766264/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAX52iu0adVaXAZ1u_nX1W2KRqyd-tBgg4RYC578IZTjoqWk6NcreellR9uSOic8aDwCnTu5mkTHSpSEkyx9IZOxfVLmNmplgOmSBtKN7-Um21Vag-T07dVfHZ0niXNstTSP7E3s3F93x8UhEqxN3PxBurwhSEWgmGwE1AOD38qlgSK32zqeyFLXIW9iL6nFqxMTH9ch9QiuGG_0blbEeRdDXDOMku_jqRCAOQYV7J_JQ95UsrjU2tYU2RrAGAXhIrxtYLr9GbnxGbRFmnsa2NalbJzU0UaCFL1vkMo_1KK404PU54tcT_Fdwld7QAb3uRY8wMrFY3ZfMrSaQ2QeYESBQ&__tn__=K-R