Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2

Fel rhan o Ddiwrnod Dwr Byd Eang yfory, mi fydd Blwyddyn 1 a 2 yn mynd i Ddyfroedd Alun i fynd am dro bach ar hyd yr afon.  A wnewch chi sicrhau fod gan eich plentyn ddillad ac esigidau addas ar gyfer y tywydd.

As a part of World Water Day tomorrow, Years 1 and 2 will be going to Alyn Waters for a little walk along the river.  Please ensure that your child is wearing suitable clothing and shoes.

Diolch / Thank you