Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2

Mae wedi dod i’n sylw fod yna ambell i broblem efo rhai o’r lincs yn y gwaith Blwyddyn 1 a 2 a roddwyd ar yr app / safle gwe ynghynt, gan gynnwys Twinkl yn gofyn i rieni dalu, er bod cyfrif am ddim wedi ei greu yn wreiddiol. Byddwn yn delio efo problemau’r lincs yfory a nid oes angen i rieni dalu am fynediad i Twinkl – bydd ysgol yn sortio hyn hefyd.

It has come to our attention that there are problems with some of the links that were included in the Year 1 and 2 work put on the app earlier today, including Twinkl asking parents to pay to log in, despite creating a free account originally. We will deal with the issue with the links tomorrow and there is no need for parents to pay to use Twinkl – again, the school will sort this.