Blwyddyn 1 a 2 – Gwersi Ymarfer Corff / Year 1 & 2 P.E. Lessons

O ddydd Llun nesaf ymlaen, bydd gwersi Addysg Gorfforol yn newid fel a ganlyn:-

Gwenfro a Dyfrdwy    –    Dydd Llun

Clwyd    –    Dydd Iau

From next Monday onwards, P.E. lessons will change as follows:-

Gwenfro & Dyfrdwy    –    Monday

Clwyd   –    Thursday

Diolch/Thank you