Blwyddyn 1 + 2 / Year 1 + 2

Rydym yn brysur iawn yn adran Blwyddyn 1 a 2 yn paratoi ar gyfer y Nadolig.  Mae pawb yn mwynhau ymarfer ar gyfer ein perfformiad Nadolig eleni.  Er nad ydym yn gallu eich gwahodd i mewn i wylio oherwydd cyfyngiadau Covid, byddwn yn recordio gwahanol rannau o’r perfformiad drwy gydol yr wythnos o’r 13eg-17eg o Ragfyr.  Gofynnwn fod gwisg eich plentyn yn gallu aros yn yr ysgol drwy’r wythnos.  Bydd y plant sy’n gwisgo siwmper Nadolig yn gwneud hyn dros eu gwisg ysgol.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i allu rhannu ein perfformiad gyda chi.

We are very busy preparing for Christmas in Years 1 and 2.  Everyone is enjoying rehearsing for our Christmas performance this year.  Although we are not able to invite you to watch due to Covid restrictions, we will be recording different parts of the performance throughout the week from the 13th-17th of December.  We ask that your child’s costume can stay in school all week.  The children wearing a Christmas jumper will wear them over their school uniform.

Thank you very much for your support and we are looking forward to sharing our performance with you.