Blwyddyn 1 + 2 / Year 1 + 2

Nodyn byr i’ch atgoffa bod plant Blwyddyn 1 a 2 yn mynd ar ymweliad i ‘Blue Planet Aquarium’ yfory, Mawrth 3ydd.

Amser:   amser ysgol – byddwn yn ôl cyn 3:30

Gwisg:    gwisg ysgol

Bwyd:     pecyn cinio (os heb archebu un o’r ysgol yn barod)

 

Just a note to remind you that Year 1 and 2 pupils will be going on their trip to Blue Planet Aquarium tomorrow, 3rd March.

Time:       the normal school day – we will be back by 3:30

Clothes:   school uniform

Food:        packed lunch (if not already ordered from the school)

 

Diolch yn fawr / Thank you