Bl.5 a 6 / Yr.5 + 6 – Pêl-droed/Football

Gan fod nosweithiau rhieni ar ôl ysgol yfory, ni fydd ymarfer pêl-droed ar gyfer Bl.5 a 6.  Bydd yr ymarfer pêl-droed nesaf ar y 9fed o Dachwedd.

As there are parents evenings after school tomorrow, there will not be football practice for Yr.5 + 6.  The next football practice will be on the 9th of November.

Diolch / Thank you