Bl.3-Bl.6 – SLEEPY PANDA – Yr.3-Yr6

Nodwch os gwelwch yn dda mai’r dyddiadau cywir ar gyfer ein hymweliadau i’r Sleepy Panda yw:-

Blwyddyn 5 a 6  –  Dydd Llun, 5/2/24

Blwyddyn 3 a 4  –  Dydd Mawrth, 6/2/24

 

Please note that the correct dates of the visits to the Sleepy Panda are as follows:-

Year 5 and 6  –  Monday, 5/2/24

Year 3 and 4  –  Tuesday, 6/2/24