Bl 3, 4, 5 a 6 / Years 3, 4, 5 and 6

Mae ebost newydd ei yrru i rieni a gwarchodwyr Bl 3-6 ynglyn a dychwelyd i ddysgu wyneb i wyneb wythnos nesaf, Os nad ydech wedi ei dderbyn, gwiriwch eich ffolder sbwriel gan yrru ebost i [email protected] os nad yw yno.

An email has just been sent to Years 3- 6 parents and carers regarding the return to face to face learning next week. If it hasn’t arrived, please check your spam folder; if it isn’t there, send an email to [email protected]