At Sylw Rhieni Blwyddyn 1 a 2 / For attention of Year 1 + 2 Parents

Byddwn yn cynnal stondin gacennau i godi arian at ein cwningod Dydd Mercher, Mawrth 29 tu allan i ddosbarth Blwyddyn 1 a 2.

We will be holding a cake stall to raise money towards our rabbits on Wednesday, March 29 outside Year 1 and 2 classroom.

Stondin Gacennau Bl.1 a 2