At sylw Meithrin a Derbyn / For attention of Nursery and Reception

Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau eich bod yn labelu potel dwr eich plentyn yn glir gyda’i enw.

Please could you ensure that you label you child’s water bottle clearly with his/her name.

Diolch/Thank you