‘Albi a Noa’ yn y Stiwt a’r trip i’r Odeon / ‘Albi a Noa’ at the Stiwt and the trip to the Odeon

Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 / Years 3, 4, 5 & 6

Os ydach yn awyddus i’ch plentyn fynd i weld y ffilm ‘Albi a Noa’ yn y Stiwt prynhawn ‘fory a/neu’r ffilm yn yr Odeon bore dydd Mercher, mae angen i chi sicrhau eich bod yn anfon yr arian cywir i’r ysgol yfory os gwelwch yn dda (£3 ar gyfer ‘Albi a Noa’ a £4 ar gyfer yr Odeon).

If you’d like your child to watch the film ‘Albi a Noa’ at the Stiwt tomorrow afternoon and/or the film at the Odeon on Wednesday morning, would you please sent the correct amount in to school tomorrow (£3 for ‘Albi a Noa’ and £4 for the Odeon).