Addysg Gorfforol Clywedog, Bers ac Erddig / Clywedog, Bers and Erddig PE lessons

Dyma’r dyddiau ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol dosbarthiadau Clywedog, Bers ac Erddig gan ddechrau wythnos nesaf (w/c 13:9:21):

Below are the Physical Education lesson days for Clywedog, Bers and Erddig classes, starting next week (w/c 13:9:21)

Clywedog – bore Mawrth / Tuesday morning

Bers – bore Mercher / Wednesday morning

Erddig – bore Gwener / Friday morning

 

Bydd angen i’r disgyblion ddod i’r ysgol yn eu dillad Addysg Gorfforol, sef:

The pupils will need to come to school in their PE Kit:

 

Crys – T neu polo gwyn / White t-shirt or polo shirt

Siorts du neu drowsus tracwisg / chwaraeon du / Black shorts or tracksuit bottoms or sports trousers

Trainers neu pymps / Trainers or pumps

Siwmper ysgol / School jumper