Jambori

Mwynhaodd plant blynyddoedd 1 a 2 yn y Jambori yn Ysgol Bro Alun.

Years 1 and 2 children enjoyed their afternoon at the Jambori at Ysgol Bro Alun.