Ymweliad Blynyddoedd 1 a 2 â Machynlleth / Years 1 and 2’s visit to Machynlleth