Ysgol y goedwig Bl 3 a 4 / Year 3 and 4 forest school

Ysgol y Goedwig 3 a 4 / Years 3 and 4 Forest School

Nodyn i’ch atgoffa o’r  dyddiadau y bydd Dosbarthiadau Glyndwr a Llywelyn yn ysgol y goedwig.

A reminder of the dates that the Glyndwr and Llywelyn Classes will attend forest school.

A wnewch chi sicrhau fod y plant yn gwisgo yn addas ar gyfer y tywydd. Os yw hi’n bwrw glaw bydd angen trowsys a chôt gwrthddwr NEU ddilad sbar i newid iddynt.

Ni fydd posib i’ch plentyn gymryd rhan os nad oes ganddynt ddillad addas.

Please make sure your child is in appropriate clothes for the weather. If it is or has been raining they will need waterproof trousers and a waterproof coat or spare clothes to change into.

Your child will not be able to take part of they haven’t got the appropriate clothes / change of clothes. 

GLYNDWR: 6/11/23, 20/11/23, 4/12/23

LLYWELYN: 13/11/23, 27/11/23, 11/12/23