Ymweliad gan DHL / Visit from DHL

Cafodd disgyblion y dosbarthiadau Derbyn ymweliad arbennig heddiw gan weithwyr o gwmni parseli DHL Express gyda pob plentyn yn cael anrheg. Byddant yn dod a nhw adref heddiw mewn amlenni melyn – diolch yn fawr iawn i gwmni DHL amdanynt!

The Reception classes had a visit today from two DHL Express workers that presented them with a Christmas gift. The pupils will be bringing them home today – thank you very much to DHL for their kindness!