Ymweliad Erddig Visit (Glyndŵr a Llywelyn)

Neges i’ch atgoffa bod disgyblion Dosbarth Glyndŵr a Dosbarth Llywelyn yn ymweld ag Erddig yfory, Mehefin 9fed.  Mae’r plant i wisgo’u gwisg ysgol a bydd angen cot law, het haul ac eli haul.  Bydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn a digon o ddiod i bara’r diwrnod.

A reminder that Glyndŵr Class and Llywelyn Class are visiting Erddig tomorrow, June 9th.  The children are to wear their school uniform and will need a waterproof jacket, sun hat and suncream.  Your child will need a packed lunch and enough drinks to last the day.