Ymweliad Blwyddyn 5 ag Amgueddfa Wrecsam / Year 5’s visit to Wrexham Museum

 

Treuliodd ddisgyblion dosbarth Bl5RS y bore’n Amgueddfa Wrecsam. ‘Ein Hardal Leol’ yw thema’r dosbarth a mwynhaodd y plant weithdy am gyn ddiwydiannau Wrecsam.


Bl5RS spent the morning at Wrexham Museum. ‘Our Local Area’ is the class theme this term and the children enjoyed a workshop on the past industries of Wrexham.