Ymweliad addysgol Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 Educational Visit

TRIP BLWYDDYN 5/6 LLYN CELYN
Rydym yn edrych ymlaen yn arw at ein ymweliad addysgol yfory. Mae’r disgyblion nad ydynt wedi dychwelyd y slip caniatad wedi derbyn llythyr arall heddiw. A wnewch chi ddychwelyd y slip gyda’ch plentyn bore fory os gwelwch yn dda. Cofiwch hefyd bod angen gwisgo welis a dod a chot law. Byddwn yn gadael am 9 yn brydlon. Diolch am eich cyd-weithrediad.
We are looking forward to our educational visit to Llyn Celyn tomorrow. Those pupils who haven’t returned the permission slip have been given another letter today. Please return the slip in the morning. Please remember to wear wellies and bring a waterproof jacket. We will be leaving at 9am prompt.  Many thanks for your continued support.