Ymweliad Addysgol â Lerpwl Yfory (Bl. 5 a 6) / Tomorrow’s Educational Visit to Liverpool (Yrs. 5 & 6)

Cofiwch fod y bysiau’n gadael yr ysgol am 8:45am bore ‘fory felly rydym yn gofyn i’r plant gyrraedd yr ysgol erbyn 8:40am, os gwelwch yn dda.

Mae’r plant i wisgo’r wisg ysgol ac mae angen gwisgo esgidiau addas ar gyfer cerdded, mae croeso iddynt wisgo treinyrs. Bydd angen côt ar y plant yn ogystal.

The children need to arrive at school by 8:40am tomorrow morning, please, as the buses will be leaving at 8:45am.

The children are to wear their school uniform and need to wear appropriate footwear for walking, they may wear trainers.  A coat is required too.