Ymarfer Pel Rwyd / Netball Practice

Nodyn i atgoffa y disgyblion sy’n arfer mynychu y sesiynau pel rwyd y bydd yna ymarfer ar ol ysgol nos fory.

A note to remind the pupils that usually attend the netball sessions that there will be a practice after school tomorrow.