Ymarfer pel rwyd – Bl 5 a 6 / Netball practice – Year 5 and 6

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

Nodyn i’ch hatgoffa fod ymarfer pel rwyd heno i blant Bl 5 a 6 tan 4:45pm. Gallwch gasglu eich plentyn o du allan Bl 5 a 6 ar ddiwedd yr ymarfer.

A reminder that there is netball practice for Year 5 and 6 pupils tonight until 4:45pm. Please collect your child from outside Years 5 and 6 at the end of the practice.