Ymarfer pel droed Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 football practice

Yn anffodus, oherwydd y tywydd gwael, mae’n rhaid i ni ganslo yr ymarfer pel droed oedd fod i gael ei gynnal heno ar ol ysgol i Flynyddoedd 5 a 6.

Unfortunately, due to the weather conditions, we have to cancel tonight’s football practice that was supposed to be held after school for Years 5 and 6.