Ymarfer Côr/Parti Unsain Practice

Nodyn sydyn i atgoffa y bydd ymarfer côr ar ôl ysgol fory tan 4.30pm ac ymarfer parti unsain tan 5pm. Bydd rhaglen ddydd Sadwrn yn cael ei rannu cyn gynted a phosib.
Just a reminder that there will be choir until 4.30pm tomorrow and the unison party until 5pm. We will share Saturday’s timetable as soon as possible.
Diolch am eich cefnogaeth/ Thank you for your support.