Ymarfer Côr / Choir Practice

Yn anffodus, oherwydd hyfforddiant staff a noson rieni, ni fydd ymarfer côr ar ôl ysgol ar nos Lun am y pythefnos nesaf.  Bydd y plant yn ymarfer yn ystod oriau ysgol.

Unfortunately, because of staff training and parents’ evening, there will be no choir practice on Monday after school for the next 2 weeks.  The children will be practising during school hours.

Diolch / Thank you