Ymarfer Côr/ Choir Practice

Dim ond nodyn i atgoffa y bydd ymarfer côr nos fory tan 4.15pm, ac yna ymarfer y Côr Cerdd Dant tan 4.45pm.
Just a reminder that there will be a choir practice after school tomorrow until 4.15pm, followed by a Cerdd Dant Choir practice until 4.45pm.
Diolch am eich cefnogaeth.