Ymarfer Côr / Choir Practice

Nodyn byr i adael i chi wybod ni fydd ymarfer côr ar ol ysgol heddiw.

Just a quick note to inform you that there will be no choir practice after school today.

Diolch/Thank you