Ymarfer Côr/Choir Practice

Nodyn byr i’ch atgoffa, fel a nodwyd yn y llythyr, na fydd ymarfer côr ar ôl ysgol heddiw.

Just a quick note to remind you that, as noted in the letter, there will be no choir practice after school today.