Ymarfer Cerdd dant/ Cerdd Dant practice

Dim ond nodyn byr i gadarnhau y bydd ymarfer nos fory tan 4.15pm.  There will be a practice tomorrow after school until 4.15pm. Diolch am eich cefnogaeth/ Thank you for your continued support.