#Wythnos4Diben 21.3.22 – 25.3.22 #4PurposesWeek

Mae Cyngor Ysgol Plas Coch ac Ysgol Bro Alun wedi penderfynu trefnu wythnos o weithgareddau diddorol i gyflwyno’r Cwricwlwm Newydd i Gymru.  Bydd y disgyblion yn ymgyfarwyddo â’r dulliau newydd o ddysgu ac yn rhoi sylw penodol i’r 4 Diben.

Dyma boster gwybodaeth gan y Cynghorau Ysgol i gyflwyno #Wythnos4Diben

Beth am ddilyn yr wythnos ar Drydar (@YsgolPlasCoch)?

Ysgol Plas Coch and Ysgol Bro Alun School Councils have been collaborating to organise a week of engaging activities to introduce the new Curriculum for Wales. The pupils will be familiarising themselves with the new approaches to learning and will pay particular attention to the 4 Purposes.

Here is an information poster designed by the School Councils.

How about following our journey on Twitter (@YsgolPlasCoch)?