Wrecsam Egniol – Gweithgareddau Ar-lein / Active Wrexham – Virtual Delivery

Yn dechrau wythnos nesaf, bydd Wrecsam Egniol yn cynnig gweithgareddau ar-lein.  Mae amserlen y gweithgareddau isod.  Dilynwch Wrecsam Egniol ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybod am weithgareddau a chystadlaethau dros yr wythnosau nesaf.

Starting next week, Active Wrexham will be offering online activities.  A timetable for the activities can be found below.  Follow Active Wrexham on their social media pages to find out about activities and competitions over the next few weeks.

Twitter – wrecsamegniol / activewrexham

Facebook – activewrexham

Instagram – activewrexham