UNED ‘DAN 8 / UNDER 8 UNIT

  • Gofynnwn yn garedig i chi anfon fag cryf i’r ysgol gyda’ch plentyn cyn diwedd yr wythnos er mwyn i’ch plentyn gario eu llyfrau gwaith ysgol adref. / We ask you kindly to bring a strong reusable bag to school with your child before the end of the week for your child to carry their schoolwork books home.
  • Os oes gan eich plentyn fag darllen a wnewch chi sicrhau eich bod yn ei ddychwelyd i’r ysgol cyn diwedd y tymor er mwyn iddo gael ei basio’n mlaen i’r flwyddyn nesaf. / If your child has a reading bag, please can you ensure that it is returned to school by the end of term so that it can be passed on to the next year.

Diolch / Thank you