Trip Sinema/Cinema Trip

Dim ond gair i’ch atgoffa mai Dydd Iau yma, y 1af o Ragfyr yw’r diwrnod olaf i archebu a thalu am le ar gyfer y trip sinema i ddosbarth derbyn hyd at flwyddyn 6. Ni fydd posib archebu ar ôl y dyddiad hwn. Diolch.

Just a polite reminder that this Thursday, the 1st of December is the last date to book and pay for a place on the cinema trip for reception to year 6. It will not be possible for us to amend our numbers after this date. Many thanks.