Treinyrs (Bl. 5 a 6) / Trainers (Yrs. 5 & 6)

Gofynnwn yn garedig i ddisgyblion Bl. 5 a 6 wisgo treinyrs i’r ysgol heddiw, os yn bosib, os gwelwch yn dda.

We kindly ask that Yrs. 5 and 6 pupils wear trainers to school today, if possible, please.