Tenis Yfory / Tennis Tomorrow – Dosbarth San Silyn Class

Mae disgyblion Dosbarth San Silyn angen eu dillad Addysg Gorfforol yfory ar gyfer gwers tenis. Diolch.
The pupils of San Silyn Class need to bring their PE kit to school tomorrow for a tennis lesson. Thank you.