Talu ar-lein – 30.9.2020 – Online payments

Ni fydd y system dalu ar-lein ar gael ddydd Mercher 30ain Medi oherwydd uwchraddiad hanfodol. Ni fyddwch yn gallu gwneud taliadau ar-lein ar y diwrnod hwn.

The online payment system will be unavailable on Wednesday 30th September due to an essential upgrade. You will be unable to make payments online on this day.