Taith Blwyddyn 5 o Gaerdydd / Year 5’s Journey from Cardiff

Wedi’r diwrnod yn nofio, yn ymweld â Stadiwm Dinas Caerdydd, Amgueddfa Sain Ffagan a’r Bathdy Brenhinol, mae’r plant wedi dechrau’r siwrne o Lantrisant ac yn debygol o fod yn ôl yn yr ysgol tua 7:30pm. Os bydd unrhyw newidiadau i’r amser, byddwn yn eich diweddaru drwy ap a thudalen Facebook yr ysgol.

Having spent the day swimming, visiting Cardiff City Stadium, St Fagans Museum and the Royal Mint, the children have started the journey from Llantrisant and should be back at school by roughly 7:30pm. If there are any changes to this time, we’ll update you through the school app and Facebook page.