Stondin C.Rh.A. – 3.3.23 – P.T.A. Stall

Bydd gan y G.Rh.A. stondin ar y buarth ar ôl ysgol yfory, Dydd Gwener 3ydd o Fawrth.  Byddant yn cynnal 2 cystadleuaeth – ‘Dyfalwch enw’r Gwningen Pasg’ a ‘Sawl Wy sydd yn y Jar’ am £1.00 y tro.  Bydd bosib talu gydag arian parod neu gerdyn banc.

The P.T.A. will have a stall on the yard after school tomorrow, 3rd of March.  For £1.00 a go the children can ‘Guess the Name of the Easter Bunny’ and/or ‘How Many Eggs in the Jar’.  It will be possible to pay with cash or a bank card.

Diolch yn fawr / Thank you