Siwmperi Nadolig / Christmas Jumpers

Cofiwch y gall y plant wisgo siwmper Nadolig i’r ysgol ‘fory gan ei fod yn ddiwrnod cinio Nadolig.  Nid oes rhaid gwisgo’r wisg ysgol gyda’u siwmper.

Os hoffech gyfrannu i helpu’r Cyngor Ysgol brynu adnoddau celf a chrefft i Ward Plant Ysbyty Maelor Wrecsam, mae posib dod ag arian i’r ysgol ‘fory neu roi ar ein tudalen GoFundMe: gf.me/u/za83zi

Diolch yn fawr iawn.

A reminder that the children can wear a Christmas jumper to school tomorrow as it’s Christmas dinner day.  The children do not have to wear the school uniform with their jumper.

If you would like to donate to help the School Council buy arts and crafts resources for the Children’s Ward at Wrexham Maelor Hospital, your child can bring money into school tomorrow or give on our GoFundMe page: gf.me/u/za83zi

Thank you very much.