Siwmperi Nadolig 09/12/2021 Christmas Jumpers

Gan fod staff y gegin yn gweini cinio Nadolig Dydd Iau nesaf, Rhagfyr 9fed, mae croeso i bawb wisgo siwmper Nadolig i’r ysgol.  Gall plant y Feithrin wisgo siwmper Nadolig hefyd, er nad ydynt yn gallu cael cinio ysgol.  Nid ydym yn gofyn am gyfraniad i wneud hyn.

Ar ran holl blant yr ysgol, hoffem ddiolch yn fawr iawn i staff y gegin am eu gwaith caled trwy gydol y flwyddyn.

As our kitchen staff will be serving Christmas dinner next Thursday, December 9th, everyone may wear a Christmas jumper to school that day.  Our Nursery children may wear a Christmas jumper too, although they’re not able to have a school dinner.  We’re not asking for a contribution to do this.

On behalf of all the children at school, we’d like to thank the kitchen staff for their hard work throughout the year.

Nadolig Llawen / Merry Christmas,

Cyngor Ysgol Plas Coch / Ysgol Plas Coch’s School Council.