Sgwrs / Chat (Bl.5 a 6)

Mae cyfle i ddisgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 sgwrsio gyda’i gilydd am 3:30pm heddiw dan ofal Mr Geraint Jones.  Er mwyn ymuno yn yr alwad fideo mae’n rhaid bod yn aelod o ddosbarth Mr Geraint Jones ar Google Classroom (cod dosbarth: at5vhor).  Nid oes modd i blentyn ymuno yn yr alwad oni bai bod Mr Geraint Jones yn bresennol.  Er mwyn ymuno yn yr alwad fideo, mae angen dilyn y ddolen yn Google Classroom Mr Geraint Jones:neu ddilyn y ddolen:

https://meet.google.com/lookup/agremnsnny

Os yn defnyddio iPod/iPad/ffôn/tabled, efallai bod rhaid lawrlwytho’r ap ‘Meet’ a defnyddio manylion Hwb i fewngofnodi.

Diolch yn fawr.

 

Year 5 and Year 6 pupils have the opportunity to chat together at 3:30pm today under the supervision of Mr Geraint Jones.  You must be a member of Mr Geraint Jones’ class on Google Classroom (class code: at5vhor) to join the video call.  A child cannot join the call unless Mr Geraint Jones is present.  To join the video call, follow the link in Mr Geraint Jones’ Google Classroom:

or follow the link:

https://meet.google.com/lookup/agremnsnny

If using an iPod/iPad/phone/tablet, you may need to download the ‘Meet’ app and log in using the username and password used for Hwb.

Diolch yn fawr.