Sgrinio dosbarth Derbyn / Reception class screening

Er sylw rhieni a gwarchodwyr plant Derbyn / FAO of Reception class pupils parents and carers 

Ar ddydd Llun, Gorffennaf 10fed, bydd tim nyrsys ysgol yn sgrinio golwg, clyw, taldra a phwysau disgyblion dosbarth Derbyn.

On Monday, July 10th, the school nurses team will be at the school screening the vision, hearing, height and weight of Reception class pupils.