Sesiynau Byw / Live Sessions

Dyma wybodaeth am sesiynau byw yr wythnos hon.

Y Cyfnod Sylfaen

Bydd sesiwn fyw arall yr wythnos hon.  Mae gwahoddiad wedi ei rannu trwy gyfrif SeeSaw eich plentyn.  Mae angen ymateb i’r gwahoddiad cyn y sesiwn os gwelwch yn dda.

 

Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4

23/02/2021 – Sesiwn gyda PC Mark Jones, Swyddog Cyswllt yr Heddlu:

9:15 am – Dosbarth Gwenllian

10:00 am – Dosbarth Glyndwr

11:00 am – Dosbarth Llywelyn

 

Bydd sesiynau dyddiol arferol yn ailddechrau dydd Mercher, Chwefror 24ain.

 

Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6

Bydd gwersi’n ailddechrau bore ‘fory am 9:30 am.

 

Here’s information about this week’s live sessions.

Foundation Phase

There will be another live session this week.  An invitation has been shared via your child’s SeeSaw account.  Please respond to the invitation before the session.

 

Years 3 & 4

23/02/2021 – A session with PC Mark Jones, Police Liaison Officer:

9:15 am – Gwenllian Class

10:00 am – Glyndwr Class

11:00 am – Llywelyn Class

 

Usual daily sessions will restart on Wednesday, February 24th. 

 

Years 5 & 6

Lessons will restart tomorrow morning at 9:30 am.