Rhieni a gwarchodwyr Bl 5 a 6 / Year 5 and 6 parents and carers

Gyda’r cyfyngiadau presenol yn golygu nad oes posib i Ysgol Morgan Llwyd gynnal y noson agored arferol i ddisgyblion Bl 5 a 6, maent am gynnal “Noson Agored Rithiol” i’r disgyblion a’r rhieni a gwarchodwyr. Mae yna lythyr isod gan Ysgol Morgan Llwyd am y trefniadau.

Due to the current restrictions, Ysgol Morgan Llwyd aren’t able to hold their usual open evening for Year 5 and 6 pupils and their families. Instead, they are going to be holding a “Virtual Open Evening” for pupils, parents and carers. There’s a letter below from Ysgol Morgan Llwyd with further details. 

Llythyr Noson Agored Ysgol Morgan Llwyd Open Evening Letter