Pleidlais #DyddMiwsigCymru 2021 / #WelshMusicLanguageDay 2021 Vote

Dyma’ch cyfle i bleidleisio dros eich hoff gân Gymraeg oddi ar ein rhestr fer eleni.  Pa gân yw eich hoff gân?

Hers is your chance to vote for your favourite Welsh song from our shortlist this year.  Which song is your favourite song?

 

Gwenwyn – Alffa

Ysbeidiau Heulog – Super Furry Animals

‘Sa Neb Fel Ti – Eden

50au – Gwilym

Calon Dan Glo – I Fight Lions

 

Mae’n hawdd pleidleisio trwy ddilyn y linc yma:

It is easy to vote by following this link:

Pleidlais #DyddMiwsigCymru 2021 Vote

 

Byddwn yn rhannu’r canlyniadau yfory, sef #DyddMiwsigCymru.

We’ll be sharing the results tomorrow on #WelshLanguageMusicDay