Rhestr Fer #DyddMiwsigCymru 2021 – Cân 4 / Countdown to #WelshMusicLanguageDay 2021 – Track 4

Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i gân gan y band Gwilym ymddangos ar restr fer #DyddMiwsigCymru yr ysgol.  Dyma ’50au’.

This is the third year in a row that a song by the band Gwilym has been included on the school’s #WelshMusicLanguageDay shortlist.  This is ’50au’.